Sulilernissatsinnut qilanaarpunga

Qinigaaffiit uannut pingajussaat aallartikkaluttualerpoq

– Qujavunga suleqqinnissannut tunuliaqutserneqarama uannut isumaqangaarpoq

– Qinigaaffik qaangiuttoq Inatsisartunut siulittaasuuneq uannut politikkikkut annerusumik saqqummerfiunngitsoq qaangiuppoq

– Suliaq ataqqinartoq inuttut misilittakkanik annertuunik katersuiffiusoq qutsatigaara

– Tamatumuuna politikkikkut peqataaqqissinnaalernera qamanngavik qilanaarfigalugu ulloq aallartippara

– Tamannguassi ulloq nuannersumik atorisiuk

Asannittumik,

Vivian Motzfeldt,
Inatsisartunut ilaasortaq

Qujanaq tapersersuisunut tamanut

Inatsisartunut qinigaaqqippunga – Qujanaq tapersersuisunut tamanut. Qinigaaffik qaangiuttoq Inatsisartunut siulittaasuuvunga, suliaq ataqqinartoq tamatigit pitsaasumik paaseqatigiiffiusumillu sulineq tamanit uanni qitiusimavoq.

Nuannaarpunga suleqqinnissannut tunuliaqutserneqarama.

Qinersineq naammassivoq Siumut isigisumik sulineq aallartissinnaanngorpoq.

Asannittumik,

Vivian Motzfeldt

Uanga Vivian Motzfeldt piukkunnerpaavara.

Amerlanerit ilisimavaat siusinnerusukkut ukiuni amerlasuuni politikkikkut sulinermi Inatsisartuni, Naalakkersuisuni Kommuninilu peqataanikuusunga, kisianni ilittut ittumik siornatigut takunikuunngilanga.

Ukiut arfiniliinnaat ingerlaneranni Inatsisartuullutillu, Naalakkersuisuuvutit Inatsisartullu Siulittaasuattut tamanit katersuuffigineqarlutit qinerneqarlutit.

Arnaavutit nukittooq, timikkut tarnikkullu. Qitornatsinnut sisamaasunut anaanaalluartuuvutit – aamma ilinniarluarsimasuuvutit, ilami kukkunerussanngilaq oqassalluni meeqqavut kissumiaatigalugit ilinniakkannik ingerlatsiinnarnak naammassinnittaravit.

Ukioq kingulleq Inatsisartut Siulittaasuattut – allanit sallerpaallutik, demokratiimik tunngaveqarluta ingerlatsinitsinni pissaanerit pingasuinngorlugit aggorneqarsimanerat – ilaasa ataqqiunnaarlugu ingerlatsileraluarnerat, illit Inatsisartoqarneq sutigut tamatigut illersorlugu suligavit, Inatsisartoqarnerlu ajugaatillugu – soorunami.

Taamaammat aamma ukiarmi Inatsisartut tamarmik katersuuffigalutit Inatsisartut Siulittaasuattut qinermatsit, qinersisartuusugut tulluusimaartugut amerlaqaagut. Politikkikkummi sulinermi angusaqassagaanni katersuuffiusariaqarpoq, uangalu qularnanga – piukkutigaarlutit allanullu innersuukkusullutit, aqagu qinersiartuleruma qinissavakkit.

Qanortoq aqagu angusarissaarina.

#Ataatsimoorluta #Peqatigiilluta #Siumut

Asannittumik inuulluaqqusillunga,


Jørgen Wæver Johansen

Nunatsinni naleqarnerulersitsineq piviusunngussappat fabrikkini sulisut pingaartinnerullugit sulisoqartariaqarpoq!

”Aalisakkanik tunisassiornerit naleqarnerulersitsiviusumik ingerlanneqartassapput, tunissassiarineqartut suulluunniit sapinngisamik annertunerpaamik suliarereerlugit pisiniarfinni pisiarineqariaannanngortarnissaat siunertaralugu. Tamannali anguneqassappat pisariaqartinneqarpoq tunisassiorfinni sulisut ataavartumik piginnaanngorsarneqarlutillu ilinniartinneqarnissaannut aaqqissuussamik ingerlatsinissaq.” 
(Siumup Inatsisartunut qineqqusaarutaa 2021)

Nunatsinni innuttaasut 4.300-t sinneqartut aalisarneq, aalisakkanillu tunisassiorfinni nalittorsaanermik aalisakkanillu niueruteqarnermik inuuniuteqarput. 

Nunatsinni tunisassiorfiit tunitsiviillu 48-pput, suliffinnilu taakkunani inuppassuit, ullut tamaasa, amerlanerni ukioq kaajallallugu, sulisarput – ataqqinangaartumik nunatta pissarititaanik naleqarnerulersitsinermik suliaqarlutik. Tunisassiaallu taakku nunatta avataanut tunineqartarnerat tunngavigalugu aningaasanik nutaanik nunatsinnut pilersitsisuupput.

Politikkikkut qinikkanit kissaatigineqartuarpoq pisuussutitta uumassusillit sapinngisamik tunisassiassatut piareerlugit, taamaaliornermilu naleqarnerulersillugit avammut tunineqartarnissaat. 

Siumumi aamma uagut taamatut anguniagaqarpugut.  Illua tungaanili pissutsit piviusut – pisortat namminneq suliffeqarfiutaanni, Royal Greenlandimi suliffissuarni tunisassiorfiusuni annerni (arfinilinni) suliffeqarfiup nammineq misissuinerata takutippaa: Tunisassiornerup iluani sulisorisat suliaminnut tulluartumik ilinniagaqarsimasut pikkorissarsimasulluunniit 4%-inik ikinnerusut!!! 

Kisitsisit tunisassiorfinni namminersortunit pigineqartuni qularnanngitsumik taamatut aamma isikkoqassapput.

Aalisakkanik tunisassiornerit naleqarnerulersitsiviusumik ingerlanneqassappata, tunissassiarineqartullu suulluunniit sapinngisamik annertunerpaamik suliarereerlugit pisiniarfinni pisiarineqariaannanngortarnissaat siunertaralugu sulisoqassappat. Taava nassuerutigisariaqarparput tamanna anguneqassappat pisariaqartinneqangaarmat tunisassiorfinni sulisut ataavartumik piginnaanngorsarneqarlutillu ilinniartinneqarnissaannut aaqqissuussamik ingerlatsilernissaq.

Suliaq tamanna Siumumit pingaartillugu piviusunngortissavarput.  Partiillu allat peqatiseraagut,ataasimoorluta, suleqatigiiffigissagipput tunisassiorfinni, fabrikkini tunitsivinilu sulisartut pikkorissarneqaannaratik aalajangersimasumik ilinniartinneqartarnissaat.  Ilinniartitsinerit tamakku aamma najugaqarfik qimanngikkaluarlugu piumagaanni aaqqissuunneqarsinnaaneri suliarineqarsinnaavoq, taamaalilluni tunisassiorneq ingerlaavartoq annerusumik innarlernagu piginnaanngorsaanerit ilinniartitsinerillu ingerlanneqarsinnaasunngorlugit.

Nunarput kivitseqatigiinnikkut nukittorsassavarput – ataatsimoorutta angusassagut killeqanngillat. Qaa peqatigiitta #Ataatsimoorluta #Siumut.

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga,


Vivian Motzfeldt
Siulittaasup tullia siulleq, Siumut

Øget forædling her i landet forudsætter at fabriksarbejderne bliver prioriteret!

”Forædling og merværdiskabelse skal være grundlaget ved fiske-produktion, dette skal udmunde i al slags produktudvikling som er færdiglavede og indkøbsklare forbrugsvarer, der står indkøbsklar i butikker for forbrugere. For at opnå dette, er det nødvendigt at der er en struktur, der gør at der gives løbende kompetencegivende uddannelser og kurser for ansatte.”
(Siumut’s Valgprogram, Inatsisartut 2021)

Der er 4.300 medborgere i vort land som beskæftiger sig med og lever af fiskeri, fiskeri relateret industri og handel med fiskeprodukter. 

På landsbasis har vi 48 fiskefabrikker og indhandlingssteder, og her arbejder rigtig mange mennesker hver dag, og de fleste steder – året rundt, med det ærefulde erhverv: At forædle og skabe merværdi ud af vort lands fiskeressourcer. 

De produkter som disse medarbejdere skaber bliver efterfølgende eksporteret, og indtjeningen fra disse produkter er det der skaber reel værditilvækst i samfundet.

Samtlige politikkere har et vedvarende ønske om at vort lands levende ressourcer, skal forædles så meget som muligt – og i samme ombæring skabe så megen merværdi som muligt – førend disse produkter eksporteres.

Sådanne målsætninger har vi også i Siumut. Men, på den anden side, så er det en realitet – at hos Selvstyrets offentligt ejede selskab Royal Greenland, der viser selskabets egne undersøgelser ved selskabets seks største fabrikker, at: Iblandt alle ansatte ved produktionen, er det under 4%!!! af de ansatte som har en produktions relevant uddannelse eller nødvendige kompetencegivende kurser.   

Tallene er højst sandsynligt ligeså tankevækkende hos de privatejede fiskefabrikker.

Hvis den højst mulige værdiskabelse skal ske indenfor fiskeindustrien, og flest mulige råvarer skal omdannes til færdigvarer, som er klar til direkte salg til forbrugerne, så må vi indrømme, at dette alene kan opnås ved at vi fokuserer på og prioriterer en kontinuerlig kompetenceudvikling af de ansatte ved fabrikkerne.

Dette vigtige arbejde vil vi fra Siumut gennemføre, og vi vil gerne invitere de andre partier med i dette arbejde, så vi i fællesskab samarbejder for at der udvikles målrettede uddannelsestiltag for fabriksarbejderne. Hvis viljen er der, mener vi også at disse uddannelsesforløb kan og bør arrangeres decentralt, således at de kontinuerligt kan gennemføres uden mærkbart at påvirke den igangværende produktion.

Sammen gør vi vort land stærkere – hvis vi står sammen er der ingen grænser for hvad vi kan opnå. Lad os vælge fællesskabet #Ataatsimoorluta #Siumut.

Med venlig hilsen,
Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga,


Vivian Motzfeldt
Politisk næstformand, Siumut

Aalisarnermi kiffaanngissuseq

-ESU nutarterlugu inerisaasa, aalisartut kiffaanngissuseqarnerat ataqqillugu

 Ukiunini makkunani aatsaat taamak pisariaqartigilerpoq aalisarnermut inuussutissarsiornikkut inerisaanermut aningaasalersuisarfimmik siunnersuisarfimmillu pilersitsisoqarnissaa, taamaammat ESU-p taamatut siunnerfilimmik taarserneqarnissaa Siumup sulissutigissavaa.” 
(Siumut: Tunngaviusumik qineqqusaarut 2021)

Aalisarnikkut aalisakkerinikkullu inuussutissarsiorneq nunatta ukiorpassuarni nappatigaa, aamma aalisakkat, aalisarneq aalisakkerinerlu ukiorparujussuarni suli tassaajuartussaavoq aningaasaqarnitta tunngaviisa pingaarnersaat.

Taamaammat tamatta pisussaaffeqarpugut tamatumani ingerlatsinermi ineriartortitsiuarnissamut sinaakkutit eqqortut pigineqarnissaat suleqataaffigissallugu, pitsanngorsaajuarnissamillu ujartuilluta.

Ullumikkut killiffigisatsinni ilisimaaraarput nunatsinni aningaaseriviit nalunaareernikuummata umiatsiaararsortunut minnerusunillu aalisariutilinnut atukkiisarnissaminnik unitsitsinikuummata, taamalu inuiaqatigiinni aningaasarsiornerup naliginnaasup ilaanut peqataajumajunnaarnikuullutik – ajoraluartumik.

Aamma naliginnaalernikuuvoq umiatsiaararsortut minnerusunillu aalisariutaatillit amerlasuut tunisassiorfimmut aalajangersimasumut ’pituttorlutik’ aningaasanik nalilinnik taarsigassarsitinneqartarnerat – imaappoq inuussutissarsiutiminnik ingerlatsiinnarsinnaanissartik anguniarlugu kiffaanngissusertik akigalugu aalajangersimasumut pituttugaalertarput, qanorlu atukkiussat taakku ’erniaqartinneqartarnerat’ akilersuinermullu pisussaaffiit qanoq isikkoqarnersut nalunarlutik, qularnanngitsumilu nikerarlutik – sumiiffimmiit sumiiffimmut, aalisartumiit aalisartumut. 

Pissutsit taamaaginnarnissaat Siumumi akuersaanngilarput! 

Pissutsit taakku iluarsisariaqarput. Taamaammat imatut siunnerfeqarluta pissutsit taakku iluarsiniarlugit Inatsisartuni suliaqassaagut:

  • Aalisartoq kinaluunniit aalisakkerivimmut pituttugaanerminit kaanngartinneqassaaq – kiffaanngissuseq aalisartumut utertillugu.
  • Atukkiussaareersut ESU taarserlugu Aalisarnermi Inerisaanermut Siunnersuinermullu Aningaasaateqarfissammit isumaqatigiinniutigineqareerpata tiguneqarneqassapput.
  • Tamatuma malitsigisaanit tunisassiorfiit assigiinngitsut umiatsiaararsortunut minnerusunillu aalisariutaatilinnut atukkiisinnaanerat malittarisassiatigut mattunneqassaaq.
  • Aalisartut Aalisarnermi Inerisaanermut Siunnersuinermullu Aningaasaateqarfissammut pisussaaffini qanoq naammassineqarnissaannut isumaqatigiissuteqassaaq. Taamaalioreerunilu sumulluunniit tunisisinnaalernermini – tunisani taakku aqqutigalugit pisussaaffini akileriartuaassallugit.
  • Aalisartut aningaasaateqarfimmit siunnersorneqartalernissaat ilanngullugu pissusissamisoorpoq, tamannalu KNAPK aalisartullu kattuffii allat peqatigalugit siunnersuinerup qanoq iluseqartinneqarnissaa inissinneqassaaq.

Taamatut Aalisarnermi Inerisaanermut Siunnersuinermullu Aningaasaateqarfimmik pilersitsineq soorunami aallaqqaammut naleqarsinnaavoq, kisianni allannguineq taamak ittoq pisariaqartinneqarpoq – aningaasaliinerlu imminut akilersinnaasumik utissaqaarmat qularutigineqassanngilaq, imartatsinni aalisagaqarallartillugu tamanna 

Nunarput kivitseqatigiinnikkut nukittorsassavarput – ataatsimoorutta angusassagut killeqanngillat. 

Qaa peqatigiitta #Ataatsimoorluta #Siumut.

Qinersilluarisi.

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga,


Vivian Motzfeldt
Siulittaasup tullia siulleq, Siumut