Frihed i fiskeriet

– Lad os forny ESU, med respekt for fiskernes frihed

”Det har aldrig før været så nødvendigt som nu, at udarbejde nye udviklingsrammer for et Finansiering- og Rådgivningsorgan for fiskerne, hvorfor Siumut vil arbejde for at ESU erstattes af et sådan.” (Siumut: Valgprogram 2021)

Fiskeri og fiskerirelateret industri har i mange år været den altovervejende grundstamme i Grønlands økonomi, og vil ligeledes være den vigtigste økonomiske faktor i landet – i mange år fremadrettet.

Derfor har vi alle en forpligtelse til at samarbejde om, at skabe de bedst mulige udviklingsrammer for fiskeriet, og løbende være fælles om at finde forbedringsmuligheder.

Den nuværende situation er, som vi ved, at de grønlandske banker har udmeldt, at de ikke længere vil stille finansiering til rådighed for jollefiskere og mindre fartøjer.  Derved har bankerne også meldt ud, at de ikke længere ønsker at deltage, på normal vis, i en del af den grønlandske samfundsøkonomi – desværre. 

Det er ligeledes blevet ganske almindeligt kendt, at mange af jollefiskerne og de mindre fartøjer vælger at ’binde’ sig til bestemte indhandlingssteder, ved på lånelignende vilkår at få stillet finansiering, garantier og lignende til rådighed.  Fiskerne vælger således, for overhovedet at kunne fortsætte med at drive deres erhverv, at opgive deres frihed til at udføre sit erhverv. Der er heller ingen vished for hvordan disse lånelignende arrangementer ’forrentes’, hvilke vilkår der gøres gældende for tilbagebetalingen, men de er uden tvivl forskellige – fra sted til sted, og fra fisker til fisker. 

I Siumut accepterer vi ikke at disse forhold forbliver uændrede

Der skal rettes op på disse forhold. Derfor vil vi i Inatsisartut arbejde for, at disse vilkår ændres, således:

  • Enhver fisker skal befries fra sin ’stavnsbinding’ til et indhandlingssted – så fiskeren får sin frihed tilbage.
  • De eksisterende udestående ’lån’ vil efter forhandling med indhandlingsstedet blive overtaget af det nye Fiskeriudviklings- og Rådgivningsorgan, som vil erstatte det nuværende ESU.
  • Herefter vil eksisterende regelgrundlag blive ændret, således indhandlingssteder ikke længere kunne indgå ’lånelignende’ aftaler med jollefiskere og de mindre fartøjer.
  • Fiskerne vil derefter skulle indgå faste aftaler om hvordan de får afviklet deres udeståender, med det nye Fiskeriudviklings- og Rådgivningsorgan. Herefter vil fiskerne have frihed til at vælge hvor de vil indhandle sin fangst og herved afdrage sit udestående.
  • Det er ligeledes naturligt, at fiskerne modtager øget og fokuseret rådgivning, fra det nye organ, hvor det i samarbejde med KNAPK og andre organisationer for fiskere vil blive aftalt hvordan denne rådgivning gennemføres.

Det er klart at oprettelsen af en sådan Fiskeriudviklings- og Rådgivningsorgan vil medføre oprettelsesomkostninger, men denne ændring er overordentlig nødvendig, og vi er ikke i tvivl om, at denne investering kommer hjem igen – så længe der er fiskere og fisk i vort farvand er dette uomgængeligt.

Vi løfter vort land i fællesskab – hvis vi står sammen er der ikke grænser for hvad vi kan opnå.

Lad os stå sammen #Ataatsimoorluta #Siumut.

Godt valg.

Med venlig hilsen,
Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga,


Vivian Motzfeldt
Politisk næstformand, Siumut

%d bloggers like this: